Keskkonna Investeeringute Keskuse toetus

Toetuse saaja: MTÜ Topsiring
Projekti nimi: Sissevalatud kiibiga ringlustopsi tööstusliku ja
automaatse moodulvormi loomine
Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused: Projekti eesmärgiks
on luua pika kasutuseaga, tehisintellekti ning elektroonika abil
tarbijale mugavalt tagastava RFID kiibiga ringlustopsi
tootmismoodul, võimaldades laialdase ja valutu ülemineku
ühekordsetelt topsidelt korduvakasutatavatele topsidele. Projekti
tulemusena on loodud valmidus toota kiibiga topse efektiivselt
ning suurtes mahtudes. Tarbijale automaatne tagastus koos
pandirahaga hoiab kokku korraldaja inimressursi ning sularaha
arveldamisega kaasnevaid kulusid.