Keskkonna Investeeringute Keskuse toetus

Toetuse saaja: MTÜ TopsiringProjekti nimi: Ökoinnovatsioon korduvkasutatavate nõudetootmises ja tarbimises Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused: Projekti üldisekseesmärgiks on luua ringmajanduse toimiv mudelkorduvkasutatavate ökonõude kasutusele võtmises jätkusuutlikutarbimise suunas, vähendades sellega jäätmeteket ningtõhustamaks bioressursikasutust.Projekti konkreetseks eesmärgiks on võtta Eestis kasutuselebioloogilistel komponentidel põhinev korduvkasutatavtermotoidukarp. Projekti tulemusena valmib korduvkasutavatoidukarbi tööprojekt ning soetatud korduvkasutava toidukarbitootmiseks vajalikud survevalu vormid.